Vyhledat stavbu - Nahlížení do KN

Přes online aplikaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK) nahlížení do katastru nemovistostí, která je zdarma, si můžete prohldnout mapový půdorys jakékoliv stavby v České republice. Stejně tak si o této stavbě můžete zjistit základní informace: o jaký typ stavby jde, vlastnická práva, na jaké stojí parcele, způsob využití stavby atd. Adresa pro vyhledávání parcel v katastru nemovistostí je http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba.

Jak vyhledat stavbu v aplikaci nahlížení do KN?

Prvním krokem při vyhledávání stavby v katastru nemovitostí je vyplnění názvu případně kódu obce. Toto pole je povinné, ovšem můžete postupovat přes mezikrok, kdy si nejdříve zadáte třeba jen část názvu, dáte vyhledat a z nabízeného seznamu možných obcí, které budou odpovídat kritériu vašeho hledání si vyberete tu pravou, následně ji potvrdíte stiskem tlačítka Vybrat. V následujícím kroku vyberete konkrétní část obce, typ stavby - zda se jedná o budovu s číslem popisným, nebo budovu s číslem evidenčním - a do posledního formulářového pole zadáte evidenční/popisné číslo hledané stavby.

Po správném přepsání kontrolního kódu, který slouží k tomu, aby nahlížení do katastru nemovitostí ČUZK nebylo zneuživáno, se dostanete na stránku s detailními informacemi o stavbě, tak jak jsou evidovány na Českém úřad zeměměřickém a katastrálním. Uvidíte zde evidenční/popisné číslo stavby, obec v kterém se stavba nachází, příslušná část obce a katastrální území. Klikem na katastrální území si můžete zobrazit základní informaci o daném katastrálním územím: srovnávací sestavení, statistické údaje, územní identifikace a zobrazení mapy. Dále je u stavby uvedeno číslo LV, typ stavby, způsob využití stavby a na jaké parcele se stavba nacházi. Klikem na název parcely si můžete zobrazit detailní informace o parcele.

Napravo od těchto infomací můžete vidět náhled mapy, klikem na ni si pak zobrazíte větší detailní mapu. Pozor si dejte na to, že tato mapa se otvírá do nového okna vašeho prohlížeče. Otvírání nových oken můžete mít ve svém prohlížeči zakázáno, pokud je tomu tak, je potřeba jej povolit. Pod základními informacemi o stavbě naleznete Informace z RÚIAN.

V rámci nahlížení do CUZK u parcely také uvidíte její vlastníky a jiné opravnění, způsob ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva a jiné zápisy. Úplně vespod pak naleznete informaci o tom, který konkrétní katastrální úřad nad nemovitostí vykonává stání správu.