Vyhledat řízení - Nahlížení do KN

Potřebujete se podívat na průběh vašeho řízení u ČUZK, nebo si potřebuejte ověřit zda řízení, které se vás nějakým způsobem dotýká probíha a pokud ano jak? Pokud ano máte možnost zjistit si to z pohodlí domova online a zdarma přes aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí. Adresa pro vyhledávání řízení v katastru nemovistostí je http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx.

Jak vyhledat řízení v aplikaci nahlížení do KN?

Nejprve je potřeba zadat jaký typ vyhledávání a zobrazení požadujete. Zda informace o řízení, seznam podle čísla řízení, nebo seznam podle data přijetí. Dále vyberete kraj a konrétní katastrální pracoviště. V dalším kroku je potřeba zvolit typ řízení. Zda je o vklad, záznam, geometrický plán, podací deník nebo pomocné řízení ZPV a číslo řízení. Číslo za lomítkem značí rok a svou volbu potvrdíte stiskem tlačítka Vyhledat.

Pokud neznáte číslo řízení V, Z nebo PGP, ale znáte číslo podacího deníku (PD), které jste obdrželi na podatelně, zvolte typ řízení Podací deník, vyhledejte řízení v podacím deníku a v seznamu navázaných řízeních se zobrazí související řízení V, Z nebo PGP. Pokud neznáte číslo podacího deníku, vyhledejte řízení podle data přijetí. Pokud jste návrh na vklad vyplňovali elektronicky, můžete vyhledat číslo řízení V pomocí čísla pomocného řízení ZPV, které máte vytištěno na formuláři návrhu na vklad.