Vyhledat parcelu - Nahlížení do KN

Skrze nahlížení do katastru nemovistostí si můžete prohlédnout mapu jakékoliv parcely v České republice. Stejně tak si o jakékoliv parcele můžete zjistit základní informace: výměru, vlastnická práva, zda je na parcele stavba atd. Adresa pro vyhledávání parcel v katastru nemovistostí je http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx.

Jak vyhledat parcelu v aplikaci nahlížení do KN?

Na úvodní stránce vyhledávání parcely v katastru nemovitostí je potřeba zadat katastrální území. Postupným zadáváním názvu, případně číselného kódu tohoto území vám nápověda bude nabízet možné alternativy. Pokud nevíte o jaké katastrální území se jedná, je vhodné nejdříve zadat název, případně kód obce. Opět vám při zadávání bude k dispozici nápověda. Zadání obce není narozdíl od katastrálního území pro vyhledání parcely povinné. Jde hlavně o usnadnění nalezení požadované parcely. Obec není vždy totožná s katastrálním územím a hlavně větší obce a města mají katstrálních území hned několik.

Po správném vyplnění katastrálního území je potřeba zvolit druh číslování. To je jiné u stavebních parcel a jiné u pozemkových parcel. Pak již jen do příslušného formulařového pole zadáte parcelní číslo a v posledním kroku vyhledávání strvdíte klikem na tlačítko vyhledat. Pokud jste postupovali správně, budete přesměrování na stránku s detailem vámi hledané parcely.

Zde pak můžete vidět parcelní číslo, obec a katastrální území. Klikem na katastrální území si můžete zobrazit základní informaci o daném katastrálním územím: srovnávací sestavení, statistické údaje, územní identifikace a zobrazení mapy. Dále je u parcely uvedeno číslo LV, výměra v m2, typ parcely, mapový list, určení výměry, druh pozemku a pokud je na parcele stavba tak také evidenční příp. popisné číslo. Klikem na toto číslo si opět můžete zobrazit detailní informace o stavbě.

Napravo od těchto infomací můžete vidět náhled mapy, klikem na ni si pak zobrazíte větší detailní mapu. Pozor si dejte na to, že tato mapa se otvírá do nového okna vašeho prohlížeče. Otvírání nových oken můžete mít ve svém prohlížeči zakázáno, pokud je tomu tak, je potřeba jej povolit. Pod základními informacemi o parcele naleznete dvě tlačítka: Informace z RÚIAN a sousední parcely.

V rámci nahlížení do CUZK u parcely také uvidíte její vlastníky a jiné opravnění, způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ, omezení vlastnického práva a jiné zápisy. Úplně vespod pak naleznete informaci o tom, který konkrétní katastrální úřad nad parcelou vykonává stání správu.