Vyhledat jednotku - Nahlížení do KN

Nahlížení do katastru nemovitostí vám zdarma nabízí příležitost ověřit si základní údaje o jakékoliv stavební jednotky v ČR. Stejně tak si o jakékoliv parcele můžete online zjistit například typ jednotky, způsob jejího využití anebo vlastnická práva k jednotce. Adresa pro vyhledávání jednotek v katastru nemovistostí je http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka.

Jak vyhledat jednotku v aplikaci nahlížení do KN?

Na začátku vyhledávání jednotky v katastru nemovitostí je potřeba zadat obec. Konkrétně její název nebo kód. Samozřejmě stejně jako u vyhledávání parcel nebo staveb, pokud si nejste jisti, nemusíte jej zadat celý, ale jen část, strvdíte klikem na tlačítko Vyhledat a z nabízených možností, které se vám vyfiltrují si vyberete tu správnou.

Po správném zvolení obce máte dvě možnosti, jak dále postupovat. Buď jednotku dohledat pomocí části obce a čísla popisného případně evidenčního anebo pomocí ulice a čísla domovního a orientačního. Pokud se rozhodnote pro první možnost, z nabízeného rozbalovacího seznamu si vyberete příslušnou část obce, typ stavby (zda jde o budovu s číslem popisným nebo orientačním) a do posledního políčka vepíšete toto číslo. Pokud chcete jednotku dohledat přes ulici, vyplníte název ulice a alespoň jedno z požadovaných čísel(domovní/orientační). To co je pro obě možnosti společné je potřeba zadat číslo jednotky a pak již můžete jednotku vyhledat.

Po vyhlednání jednotky v aplikaci nahlížení do KN uvidíte číslo jendotky, na jakém se nachází katastrálním území, v jaké budově(klikem na ni si můžete zobrazit informace o této stavbě, případně o parcele na které leží), typ jednotky, způsob jejího využití a podíl jednotky na společných částech domu. Dále také v rámci nahlížení do katastru nemovitostí CUZK u jednotky uvidíte její vlastníky a jiné opravnění, způsob ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva a jiné zápisy. Úplně vespod pak naleznete informaci o tom, který konkrétní katastrální úřad nad jednotkou vykonává stání správu.